Parafia Stawiski

Avatar główny

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 11.12.2013 r.

Stawiski, dnia 31 grudnia 2013 roku

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

ORG.042.1.2013

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 11.12.2013r.
na usługę edukacyjną polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć
dodatkowych w ramach projektu Idziemy po rozwój realizowanego ze środków POKL


Gmina Stawiski, w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym nr ORG.042.1.2013 z dnia 11.12.2013r. dotyczącym zakupu usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu i zorganizowaniu zajęć dodatkowych w związku z realizacją przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Stawiski projektu pn. „Idziemy po rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji wyłoniono Wykonawców poszczególnych części zamówienia:

ZADANIE: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach wraz z jej filią w Budach Stawiskich

Nazwa działania: Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Nazwa Części Opis Ilość godzin Wyłoniony Wykonawca
II.4 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci ze spe­cjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 15h Elżbieta Domitrz zam. Stawiski
II.4 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci ze spe­cjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 15h Ewa Janina Nikonowicz zam. Kolno
II.18 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci ze spe­cjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 24h Marianna Chojnowska zam. Stawiski
II.18 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci ze spe­cjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. 23h Zofia Kępa zam. Stawiski

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

2014-01-03 12:32 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.