Parafia Stawiski

Avatar główny

Zapytanie ofertowe na usługę edukacyjną

Gmina Stawiski w związku z realizacją przez szkoły podstawowe z terenu Gminy Stawiski projektu pn. „Idziemy po rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, zaprasza do składania ofert na usługę edukacyjną polegającą na przygotowaniu i zorganizowaniu zajęć dodatkowych.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ

Załączniki

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 - wzór umowy
  4. Załącznik Nr 3 - oświadczenie
  5. Załącznik Nr 4 - oświadczenie
  6. Załącznik Nr 5 - oświadczenie
2013-12-11 15:34 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Organizatorzy

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed