Parafia Stawiski

Avatar główny

Nowe wyposażenie dla OSP Poryte

Jednym z ustawowych zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest działalność na rzecz zmniejszania liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz ograniczanie ewentualnych, negatywnych skutków zdarzeń na terenach wiejskich. W tym celu Kasa, w wyniku porozumienia zawartego w dniu 23 grudnia 1999 roku, współpracuje z jednostkami OSP w całym kraju i uczestniczy w wyposażaniu ich w niezbędny sprzęt ratowniczy.

 

Z powyższej współpracy korzystają również jednostki OSP z terenu gminy Stawiski. 22 grudnia br. w placówce terenowej KRUS w Kolnie podpisano umowę o dofinansowanie między Prezesem KRUS w Warszawie Adamem Wojciechem Sekścińskim a przedstawicielami OSP Poryte Włodzimierzem Saciłowskim, Markiem Chilińskim oraz Adamem Grądzkim.

Do jednostki OSP Poryte trafią środki w wysokości prawie 10 tys. zł. Zostaną przeznaczone na zakup umundurowania bojowego.

2018-01-03 13:45 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed