Parafia Stawiski

Avatar główny

Wydłużenie terminu składania wniosków na stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Dot. Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Jak informuje Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nieznacznej zmianie uległ Regulamin stypendialny, w związku z czym nastąpiło wydłużenie terminu składania wniosków stypendialnych.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r.

2017-11-10 14:54 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed