Parafia Stawiski

Avatar główny

Rejestr noclegowni i ogrzewalni oraz wykaz ośrodków wsparcia doraźnego dla bezdomnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje - w załączeniu - rejestr noclegowni i ogrzewalni oraz wykaz ośrodków wsparcia doraźnego dla bezdomnych. Są to miejsca gdzie w nadchodzącym okresie zimowym mogą oni uzyskać pomoc i schronienie.

Ponadto przypominamy o aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)

Aplikacja mobilna Regionalny System Ostrzegania (RSO) – aplikacja powstała z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską S.A. Jest to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także pełniące funkcję edukacyjną poprzez poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Aplikacja RSO pozwala na:

  • Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju w następujących kategoriach: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne,
  • Przegląd informacji o stanach wód na rzekach całej Polski,
  • Dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Ostrzeżenia pochodzą z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, które otrzymują informacje o zagrożeniach m.in. IMGW-PIB czy GDDKiA.

Załączniki

  1. Wykaz ośrodków wsparcia doraźnego dla bezdomnych woj podlaskie
  2. Rejestr placówek - noclegownie i ogrzewalnie
2017-11-03 13:23 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Administrator

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed