Parafia Stawiski

Avatar główny

Umowa na przebudowę drogi powiatowej 1857B podpisana

6 października br. Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski oraz Skarbnik Gminy Stawiski Iwona Ofman podpisali z p. Robertem Skarżyńskim, przedstawicielem firmy BIK – Projekt Sp. z o.o., umowę na wykonanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo - DK61 i drogi gminnej w Ignacewie.

Realizacja zadania będzie możliwa dzięki porozumieniu zawartym między Burmistrzem Stawisk a Zarządem Powiatu Kolneńskiego, w wyniku którego ww. droga przeszła w zarząd Gminy Stawiski. Porozumienie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2016 roku. Następstwem porozumienia było również złożenie wniosku o dofinansowanie, a następnie uzyskanie wsparcia na ten cel przez Gminę Stawiski z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmie przebudowę prawie 6 km drogi powiatowej 1857B oraz ok. 270 metrów drogi gminnej w Ignacewie. Całość prac związanych z zadaniem ma się zakończyć do dnia 31 maja 2019 roku. Całkowity koszt przebudowy wyniesie 4 722 841,39 zł, w tym środki z PROW na lata 2014-2020 - 2 862 432,00 zł.

2017-10-09 15:44 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed