Parafia Stawiski

Avatar główny

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego wybrana po raz drugi

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego wybrana po raz drugi
Foto: kolniak24.pl

Wybrano członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego na drugą kadencję. W swojej podstawowej formie jest gronem doradczym, którego rolą jest konsultowanie oraz opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu wykonawczego, przy którym działa. Blisko połowę członków rady muszą stanowić reprezentanci organizacji pozarządowych.

W składzie obecnej rady znaleźli się również przedstawiciele organizacji pozarządowych z gminy Stawiski: p. Iwona Niedźwiedzka (OSP Stawiski), p. Grażyna Anna Kamionowska (Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski). Przedstawicielem Rady Powiatu Kolneńskiego w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Kolneńskiego została p. Agnieszka Rutkowska.

Kadencja rady trwa dwa lata.

Fotografia pochodzi z portalu: kolniak24.pl

2017-09-27 15:29 Opublikował: Joanna Tyszka
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed