Parafia Stawiski

Avatar główny

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej przez Skrodę Małą

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1864B od drogi Nr 647 prowadzącej ze Stawisk do Kolna, poprzez Skrodę Małą, Skrodę Wielką do Wiszowatych. Realizatorem zadania był Powiat Kolneński przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (1,5 mln zł) i środków finansowych z gminy Stawiski orazgminy Grabowo.Koszt inwestycji wyniósł około 2,5 mln zł.

Symboliczne przecięcie wstęg na znak oficjalnego otwarcia długo wyczekiwanej przez mieszkańców zmodernizowanej drogi powiatowej nastąpiło 8 września b.r. Wydarzenie zgromadziło m.in. Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Stefana Krajewskiego, przedstawicieli władz powiatowych ze Starostą Stanisławem Wiszowatym na czele, przedstawicieli władz samorządowych gminy Stawiski z Burmistrzem Krzysztofem Rafałowskim na czele, przedstawicieli władz samorządowych gminy Grabowo z Wójtem Andrzejem Piętka na czele oraz okolicznych mieszkańców. Błogosławieństwa inwestycji oraz przyszłych użytkowników drogi dokonał proboszcz Parafii Stawiski ks. kan. dr Wojciech Turowski oraz wikariusz Parafii Grabowo ks. Wojciech Uściński.

Blisko dwukilometrowy odcinek zmodernizowanej drogi położony jest na terenie gminy Stawiski. W związku z tym władze samorządowe gminy Stawiski partycypowały w kosztach wykonania tej inwestycji, przekazując Powiatowi Kolneńskiemu prawie152 tys. zł. w postaci dotacji celowej.

Działanie jest zgodne z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020, tj. poprawa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w obszarze gminy.

2017-09-12 14:29 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed