Parafia Stawiski

Avatar główny

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty…

Wakacje, czyli okres błogiego lenistwa, a zarazem odpoczynku od obowiązków szkolnych dobiegły końca. 4 września br. w placówkach oświatowych gminy Stawiski odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018.

Uroczystości miały nieco odmienny charakter niż w poprzednich latach. W wyniku reformy oświaty, realizowanej od 1 września 2017 roku, nie ma już gimnazjów, a nowy ustrój szkolny ustanawia ośmioklasową szkołę podstawową. 1 września to również początek pracy p. Bogumiły Żochowskiej na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem, która zastąpiła p. Bożenę Czarnecką.

Zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów przywitali dyrektorzy szkół, następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski. Podkreślił niezwykły trud w kształtowaniu młodych charakterów oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności. Przy tym życzył uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym, a pedagogom oraz pracownikom zadowolenia z wykonywanej pracy. Wtórował mu Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach, który dodatkowo przypomniał słowa Adama Mickiewicza: Wiedzę możemy zdobywać od innych. Mądrości musimy nauczyć się sami.

Pierwszy dzwonek już zabrzmiał… Wezwał do ciężkiej pracy i mozolnej wędrówki po ścieżkach edukacji. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia - mawiał Seneka.

2017-09-06 14:56 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed