Parafia Stawiski

Avatar główny

Konsultacje wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łomży zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

Konsultacje trwają do dnia 28.06.2017 r. do godz. 10:00.

Osoby zainteresowane proszone są o ocenę wygody i funkcjonalności użycia różnych typów kart do głosowania. Opinie pozyskane w trakcie konsultacji społecznych będą pomocne przy ustaleniu preferencji wyborców w tym zakresie.

Uwagi i opinie dot. projektów kart do głosowania można zgłaszać na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub elektronicznie na adres: sekretariat@stawiski.pl.

Projekty kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski pod adresem www.bip.stawiski.pl w zakładce Wybory i Referenda, na stronie internetowej Gminy Stawiski pod adresem www.stawiski.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pokój Nr 3.

Pełnomocnik Burmistrza Stawisk
ds. wyborów

(-) Agnieszka Rutkowska

Załączniki

 1. Rada - mała gmina
 2. Rada miasta na prawach powatu
 3. Rada powiatu
 4. Sejmik A0
 5. Sejmik A1 pion
 6. Sejmik A1 poziom
 7. Sejmik książka
 8. Wójt
 9. Wójt - tak-nie
 10. Wójt II tura
 11. Wójt - tak-nie II tura
2017-06-22 10:33 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed