Parafia Stawiski

Avatar główny

Sukces uczniów ZSP w Stawiskach na czwartkach lekkoatletycznych

Doskonale zaprezentowali się młodzi lekkoatleci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach podczas XXIII edycji Czwartków lekkoatletycznych, odbywających się w okresie jesień 2016 – wiosna 2017 w Łomży.

Czwartki lekkoatletyczne to największa impreza sportowa w kraju o charakterze masowym dla dzieci w wieku 10–13 l.

12 uczniów z naszej szkoły wywalczyło sobie awans do Finału Krajowego, który odbędzie się w dniach 16–18.06.2017 w Łodzi.

Podczas ostatnich zawodów, Grand Prix Łomży, zwieńczających cały cykl czwartków, lekkoatleci ze Stawisk (opiekunem grupy jest p. Sławomir Chodnik) zdobyli 15 medali osiągając następujące miejsca i wyniki:

Imię i nazwisko	rocznik	konkurencja	miejsce	wynik
Oliwia Resko	2006	600 m	I	2:01.15 min.
		rzut p. palantową	I	27 m
Kamila Skrodzka	2006	60 m	I	8.96 sek.
		skok w dal	III	3.61 m
Paweł Nerkowski	2006	1000 m	I	3:24.81 min.
		skok w dal	I	4.24 m
Jakub Chojnowski	2006	skok wzwyż	II	120 cm 
Iga Kozikowska	2006	skok wzwyż	II	110 cm
Agnieszka Napiórkowska	2005	skok wzwyż	I	135 cm
Paulina Sokołowska	2005	skok w dal	II	4.05 m
		60 m	II	9.41 sek.
Wiktoria Chojnowska	2005	300 m	III	54.85 sek.
Natalia Odachowska	2004	rzut p. palantową	I	35.5 m
Karolina Skrodzka	2004	60 m	III	9.26 sek.
		skok wzwyż	II	120 cm
Oliwia Patalan	2005	60 m	III	9.75 sek.
Weronika Modzelewska	2006	60 m	III	10.46 sek.

2017-06-07 12:45 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.