Parafia Stawiski

Avatar główny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" ogłosiło nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca" ogłosiło nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operacje z zakresu: zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup defaworyzowanych.

Szczegóły dotyczące w/w naboru dostępne pod linkiem

2017-05-19 15:30 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed