Parafia Stawiski

Avatar główny

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Stawiski, dnia 16 maja 2017 r.

SGiT.6232.41.2017

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Burmistrz Stawisk na podstawie uchwały Nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

W związku z powyższym zapraszam Mieszkańców Gminy Stawiski, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 24 maja 2017r.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

  • Zamieszczenia projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl),
  • Wyłożenia do publicznego wglądu projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro,
  • Wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji za pośrednictwem formularza konsultacji dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat, I piętro.

Formularz należy złożyć osobiście lub wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski bądź przesłać zeskanowany dokument (z czytelnym podpisem) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: adres email sekretariatu.

BURMISTRZ

Krzysztof Rafałowski

Załączniki

  1. OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
  2. FORMULARZ OPINII
  3. REGULAMIN
2017-05-16 15:45 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed