Parafia Stawiski

Avatar główny

Życzenia Burmistrza Stawisk z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka, składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim Strażakom Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Stawiski.  
Pragnę podziękować za ofiarność i trud, jakie wkładacie w wypełnianie swoich obowiązków, za utrzymywanie nieustannej gotowości bojowej, by w każdej chwili stanąć na posterunku i nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki temu Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Stawiski kojarzona jest z powszechnym szacunkiem, społecznym zaufaniem i poczuciem bezpieczeństwa.
Niech św. Florian – patron strażaków – otacza Was Swoją opieką w wypełnianiu strażackich powinności. Niech każda akcja kończy się bezpiecznym powrotem, a służba, którą się podjęliście, będzie źródłem ogromnej satysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku. W myśl zasady: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.

2017-05-04 15:54 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed