Parafia Stawiski

Avatar główny

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

  • Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze placówki całodobowego pobytu nie postępuj pochopnie!
  • Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej woli w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu!
  • Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wojewody.
  • Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązują.
  • Koniecznie zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego w przypadku jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.
  • Zawsze sprawdź czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny.
partnerzy

2017-04-14 11:41 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed