Parafia Stawiski

Avatar główny

Spotkanie z posłem na Sejm republiki Litewskiej Linasem Balsysem

10 marca br. odbyło się spotkanie przedstawiciela Wspólnoty Užusienio Romualdasa Kazlauskasa z posłem na Sejm Republiki Litewskiej Linasem Balsysem. Na zaproszenie Przewodniczącego Wspólnoty Zaścianki w rozmowach uczestniczyli również Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Stawiskach Józef Zalewski oraz Prezes Stowarzyszenia Integracyjno-Sportowego w Stawiskach Jerzy Rybicki.

Spotkanie odbyło się w gmachu Sejmu Republiki Litewskiej w Wilnie w sali prezydenckiej pierwszego, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, prezydenta Algirdasa Brazauskasa. Dotyczyło prezentacji VI Międzynarodowego Turnieju Oldboyów w piłce nożnej i imprez towarzyszących: „Wiosna w Zaścianku 2017”.

Krótką historię współpracy SIS Stawiski oraz Wspólnoty Zaścianki zaprezentował prezes Romualdas Kazlauskas. Następnie Prezes SIS Stawiski Jerzy Rybicki przedstawił Posłowi Linasowi Balsysowi cele i zadania, które przyświecają organizacji wspólnych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym. Są to przede wszystkim popularyzacja aktywności fizycznej i sportowej wśród ludzi w wieku 50+, integracja środowiska lokalnego poprzez sport, promowanie współpracy i wymiany międzynarodowej poprzez sport, a także wiele innych. P. Balsysowi przekazana została koszulka – pamiątka z turnieju organizowanego we wrześniu 2016 u.br. w Stawiskach oraz podarunki od Wspólnoty Zaścianki.

Do powyższych słów odnieśli się również przedstawiciele władz samorządowych Gminy Stawiski. Wyrazili się niezwykle pozytywnie o idei współpracy międzynarodowej, jednocześnie podkreślając podziw i dumę, że tak mała gmina, jaką jest Gmina Stawiski współpracuje z sukcesami ze wspólnotą wileńską. Zadeklarowali również swoje poparcie na rzecz przyszłych wysiłków propagowania hasła przyświecającego corocznym wydarzeniom: „Żyć aktywnie i być młodym do starości”.

Plan wyjazdu na Litwę obejmował również spotkanie z Danutą Narbut, Wicedyrektorem Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Prezesem Forum Rodziców Szkół Polskich m. Wilna. Rozmowy miały na celu wymianę doświadczeń - dotyczyły przede wszystkim porównania bieżących zmian zachodzących w polskiej oświacie z sytuacją szkół polskich na Litwie.

2017-03-15 13:17 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed