Parafia Stawiski

Avatar główny

Informacja o wykazie

Stawiski, dnia 06 marca 2017r.

GN.7125.4.2016

INFORMACJA O WYKAZIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z poźn. zm.) Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniach od 10 marca 2017r. do 31 marca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i na stronie internetowej: www.stawiski.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stawiski.pl. zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 położony w Stawiskach przy ul. T. Kościuszki 13.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

2017-03-08 14:58 Opublikował: Jarek Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed