Parafia Stawiski

Avatar główny

Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS

foto
Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
więcej

Afrykański Pomór Świń i ptasia grypa

foto
Województwo podlaskie jest regionem szczególnie ciężko dotkniętym ASF, dlatego też niezwykle istotne jest respektowanie zasad bioasekuracji, które zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Nie należy zapominać również, że cyklicznie – wraz z migracjami ptaków – wzrasta ryzyko związane z wystąpieniem ptasiej grypy. Dla Państwa wygody zebraliśmy ważne materiały, z którymi powinni zapoznać się wszyscy hodowcy trzody chlewnej i drobiu. Pamiętaj, że to błąd człowieka w wielu przypadkach może powodować rozprzestrzenianie się chorób! Przeczytaj i dowiedz się więcej o bioasekuracji , aby chronić swoje gospodarstwo.
więcej


Ogłoszenie o treningowym włączeniu syren alarmowych

foto
na terenie Gminy Stawiski w dniach 6-9 czerwca 2017r.
więcej
« · 1 · 2 · »» · »
Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed